dimarts, 4 de març de 2014


El divendres dia 21 de Febrer vam realitzar una sortida a la Planta Integral de Valorització  de Residus de Sant Adrià de Besòs. La planta ens va sorprendre per les seves enormes dimensions proporcionals a la gran quantitat de residus generats pels 3 milions llargs d'habitants de l'àrea metropolitana.

La planta s'encarrega de produir energia elèctrica i calorífica (fred i calor)  mitjançant la incineració dels residus provinents del rebuig (el container gris) prèviament seleccionats. La planta està dividida en dues parts: una és la Planta de Tractament Mecànic-Biològic, on es separen els residus combustibles (plàstics, fusta i restes de paper) de la resta: paper, metall i orgànic i l'altra és la Planta de Valorització Energètica on es produeix la incineració i producció energètica. Malgrat que la planta té incorporada la tecnologia més moderna, cal destacar que el seu rendiment sempre és inferior als costos de manteniment a causa de la manca de reciclatge en origen.
Si tots separéssim els residus fent servir els contenidors adequats per a cada tipus de brossa, el rendiment s'optimitzaria moltíssim.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada